מחלקת מבדקות

מדי ורד היא מבדקה מאושרת על ידי רשות המים והרשות להסמכת מעבדות.

בחברה קיימות 4 מבדקות שונות המבצעות בדיקות וכיול של מדי מים.

למבדקות המשוכללת והייחודיות של מדי ורד, יכולת בדיקה של "½ -"8 , והן כוללות את הציוד החדשני הקיים בשוק, באמצעותו מבוצעות בדיקות לכל מד מים היוצא את פתח החברה, וכן עבור מדי מים של יצרנים אחרים.

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה